X-Drive Silver Taft - Cruising Genua

Detalj från en X-Drive Silver genua med extra taft på en Jeanneau 43.  X-Drive Silver med extra taft kombinerar hållbarhet och prestanda i ett vitt segel.  Klicka på bilden för att förstora.

Detalj från en X-Drive Silver genua med extra taft på en Jeanneau 43.  X-Drive Silver med extra taft kombinerar hållbarhet och prestanda i ett vitt segel.  Klicka på bilden för att förstora.

X-Drive-segel med trådar av S-glas är en bra lösning för båtägare som vill ha det traditionella vita utseendet på seglen men önskar prestanda liknande kolfiberseglens. I diagrammet ser man att S-glas har tre gånger så högt motstånd mot töjning och brottstyrka jämfört med segel av vävd polyester, Dacron.

S-glas är ett billigare och tyngre material än kolfiber men på mindre segel är det lägre töjmotståndet och högre vikten av liten betydelse.

UK Sailmakers specialbyggda tejpmaskin fäster upp till elva tejper samtidigt i ett 20 cm brett stråk vilket betyder att det ligger hundratals trådar i ett segel. Den nästan fullständiga täckningen av ytan förhindrar missformning. Det medför dessutom att behovet av ett starkt baslaminat minskar och man kan använda ett lättare och billigare alternativ.

I standardutförande levereras X-Drive Silver med taft på en sida av seglet. Som tillval kan man även få taft längs akterliket eller täcka hela den tejpade sidan med taft.

S-glas-trådarna som används till X-Drive tejperna är torra, dvs inte täckta av lim, vilket förhindrar att de blir sköra. Det ökar även flexibiliteten.

1454462750584.jpg

Ökad Livslängd Med Taft

För att bättre skydda dagens moderna segel och behålla dess prestanda så länge som möjligt kan UK-Sailmakers bygga alla våra X-Drive segel med en tunn och lätt polyesterväv så kallad Taft på en eller båda sidor av seglet. Taften ger ett ökat slitageskydd och gör seglet mindre känsligt för veck. Även om taften i sig har lite inverkan på seglets styrka så ökar den seglets livslängd avsevärt. Vi erbjuder även lösningar med extra taft enbart på delar av seglet till exempel på akterliket som på bilden nedan.

Taften finns i vit, svart och medium grå färg.

X-Drive+Double+Taffeta+72-footer.jpg

Extra Taft som Tillval

GenoasPartialTaffeta.jpg

Att lägga till ett lager taft på akterliket på ett X-Drive genua är ett effektivt sätt att minska skador från kraftigt fladdrande segel vid segelsättning och nedtagning eller när seglet luftas vid för mycket vind. Även skador från akterliksfladder när trimlinan inte sträckts ordentligt motverkas. X-Drive seglens tillverkningsmetod gör det möjligt att välja hur mycket taft man vill ha på seglet. Ett flertal olika kombinationer finns. Från taft på en sida av seglet till en sida plus akterliket på andra sidan eller full taft på båda sidor. Mer taft ger bättre skydd men också ett något tyngre segel.

UK-Sailmakers bestämmer tillsammans med dig hur mycket taft ditt segel behöver baserat på din typ av segling och önskemål. Ett segel med taft på båda sidor är hållbarare men också tyngre. Extra Taft på delar av seglet är därför ett möjligt tillval.

Taften finns i vit, svart och medium grå färg.

Grå taft i akterliket på en fock med vertikala lattor. Taften förstärker och skyddar den del av seglet som överlappar mast och rigg . De delar som får mest stryk vid stagvändningar och andra manövrar.

Grå taft i akterliket på en fock med vertikala lattor. Taften förstärker och skyddar den del av seglet som överlappar mast och rigg . De delar som får mest stryk vid stagvändningar och andra manövrar.

Genuan på bilden ovan har taft på den del som överlappar masten för att skydda tejperna och seglets filmsida. På den här båten har även storseglet ett extra lager taft på akterliket.

Genuan på bilden ovan har taft på den del som överlappar masten för att skydda tejperna och seglets filmsida. På den här båten har även storseglet ett extra lager taft på akterliket.