Översikt segel

Racing Spinnakers

Oavsett om din båt har bogspröt eller om du seglar med en traditionell spinnakerbom så har UK Sailmakers en spinnaker som gör din båt snabbare och lättare att segla med vinden. En spinnaker är, likt en genua, avsedd för olika vindförhållanden och kräver en utökad segelgarderob. Bestäm ihop med din segelmakare vilken typ av segelgarderob som passar din båt och dina behov bäst. Erfarenhet har visat att Asymmetrical Spinnakers har ett smalare användningsområde än Symmetrical Spinnakers; det krävs alltså fler segel för att täcka in samma vindförhållanden.

 

Symmetriska Spinnakers

 
 

Asymmetriska Spinnakers