UK Sailmakers Cruisingsegel

UK Sailmakers har ett komplett sortiment av cruisingsegel

som innefattar allt i från vanliga cross-cut Dacronsegel till våra mest exklusiva Titanium segel. 

Alla segel har två "liv" att beakta:

MATERIALLIVSLÄNGD: Hur länge håller seglet ihop

FORMLIVSLÄNGD: Hur länge behåller seglet sin aerodynamiska form?

Dacronsegel håller ihop längre än alla andra segel men är det segel som tappar sitt prestanda liv snabbast jämfört med lamminerade segel gjort av Kolfiber, Aramid, Spectra Vetran eller polyesterfiber.

Det urblåsta storseglet till vänster visar på rynkor och en form i seglet där buken hamnat för långt akter ut. Detta hindrar seglet att fungera rent aerodynamiskt. Jämför istället detta med seglet till höger som är slätt X-Drive segel med buken på rätt ställe.

 

Hur mycket "liv" finns kvar i ditt använda segel?

Ett segel utan sitt aerodynamiska form är som ett slitet däck.
Däcket håller kvar luften men gör det svårt att manöverera, bromsa hastigt eller köra på våta underlag.Ett urblåst segel kommer fungera att segla med, dock med sämre förutsättningar. Det kommer gå långsammare samt luta mer, inget som är speciellt roligt. 

Den bästa balansen mellan livslängd och prestanda

UK Sailmakers rekommenderar segel med vår X-Drive® eller Tape-Drive®-konstruktion.
Dessa segel är tillverkade med cross-cut teknik, laminerad segelduk, för att sedan säkra upp seglets vingprofil med extremt många, obrutna och stumma fibrer som ligger tätt från horn till horn.