Racingsegel Genua X-Drive

En J/44 med en Genua 1 i X-Drive.

X-Drive® den perfekta segelkonstruktionen för cruisingseglaren som uppskattar formstabila segel för en rimlig kostnad.

Formstabilt

X-Drive är ett tvådelat konstruktionssystem. Som bilden visar består seglet av ett lättviktsmaterial som monteras ihop som Cross cut och ger seglet dess form. Därefter förstärks seglet med ett nätverk av tejper med hög hållfasthet och låg töjning som fästs på seglet i grupper om elva tejper med en sammanlagd bredd på ca 20 cm.

UK Sailmakers X-Drive är konstruerat med obrutna trådar med hög hållfasthet och låg töjning för att behålla seglets form. Hundratals tätt lagda trådar är fästa på segelytan för maximal styrka och formstabilitet. UK Sailmakers innovativa tejpläggningsmaskin tillåter att upp till elva tejper läggs på seglet i ett 20 cm stråk. Det stora antalet tejper på segelytan medför en otrolig styrka och töjtålighet.

UK Sailmakers unika X-Drive konstruktion är oerhört starkt och stumt för att behålla seglets perfekta vingprofil. Hundratals tätt placerade obrutna fibrer ligger tejpade i seglets kraftriktningar från horn till horn. All hållfastighet kommer från trådarna vi klär seglet med. I och med att alla trådar går över våderna så blir varken duk eller crossdelningar bärande. Med tanke på trådarnas spridning så blir seglen väldigt mjuka och släta.

Kostnadseffektivt

X-Drive Carbon på ett polyesterlaminat

Hemligheten med X-Drive ligger i att man kan använda en tunnare och därmed billigare basduk i laminat vars enda jobb är att ge seglet sin 3-D form. All hållfastighet kommer från trådarna vi klär seglet med.

Konstruktions alternativ

X-Drive Carbon

Beskrivning:
Obrutna och stumma fibrer som är tejpade i seglets kraftriktningar för att säkra upp seglets perfekta vingprofil.

Konstruktion:
Extra lättvikts cross-cut-paneler i laminatduk förstärkta med obrutna trådar som löper från seglets tre hörn.

Material:
Kolfibertrådar som läggs om 11 i seglets kraftriktningar. Kolfiber är det starkaste och stummaste materialet inom segeltillverkning.

Formstabilitet:
★★★★

Livslängd:
★★★★

Form efter 500 timmar:
Cirka 80%

Pris:
€€€€

X-Drive Silver

Beskrivning:
Obrutna och stumma fibrer som är tejpade i seglets kraftriktningar för att säkra upp seglets perfekta vingprofil.

Konstruktion:
Extra lättvikts cross-cut-paneler i laminatduk förstärkta med obrutna trådar som löper från seglets tre hörn..

Material:
S-glastejper lagda i grupper om elva längs seglets beräknade kraftlinjer. S-glas fibrer är mer töjbara än kolfibrer men kostar mindre.

Formstabilitet:
★★★

Livslängd:
★★★★

Form efter 500 timmar:
Cirka 70%

Pris:
€€€