X-Drive Taft Endure - Cruising Genua

En Bavaria 50 med X-Drive Endure segel med dubbel taft.

En Bavaria 50 med X-Drive Endure segel med dubbel taft.

Ett exempel på den högre fördelningen av tejper på en X-Drive rullgenua.

Ett exempel på den högre fördelningen av tejper på en X-Drive rullgenua.

Efter utförliga tester, kan UK-Sailmakers introducera en ny fiber för cruisingsegel med enastående formstbilitet och hållbarhet. X-Drive Endure är segel är tillverkade med smala platta band av Endumax. Endumax är en UHMWPE fiber ( Ultra High Molecular Weight Polyethylene) liknande Spectra / Dyneema, fibrer kända för hög styrka och hållbarhet. Endumax har testvärden liknande kolfiber vilket gör det möjligt för oss att tillverka cruisingsegel med prestanda som ett racingsegel. Dessutom har seglen ett vitt klassiskt utseende. Eftersom dessa segel är gjorda med Endumax och har den hållbarhet (endurance) som krävs för framgångsrik cruising- och ”short hand” segling, kallar vi denna nya produkt, X-Drive Endure.

Enligt Teijin, tillverkaren av Endumax är materialet en speciell typ av UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) som gör den till den starkaste UHMWPE filmen i världen. Den har även bättre egenskaper än andra UHMWPE material på flera för segel viktiga områden. Teijin hävdar även att av alla UHMWPE produkter så produceras Endumax på det mest hållbara, lösningsmedelfria och miljövänligaste sättet. Materialet innehåller inga skadliga komponenter eller lösningsmedel. Endumax är ett termoplastiskt (TPE ) material och därmed återvinningsbart.

FiberComparision+2018.jpg
Arcona+435+Endure+sails.jpg
EndureSailShowingTaffeta+and+Film+sides+crp.jpg

Ökad Livslängd Med Taft

För att bättre skydda dagens moderna segel och behålla dess prestanda så länge som möjligt kan UK-Sailmakers bygga alla våra X-Drive segel med en tunn och lätt polyesterväv så kallad Taft på en eller båda sidor av seglet. Taften ger ett ökat slitageskydd och gör seglet mindre känsligt för veck. Även om taften i sig har lite inverkan på seglets styrka så ökar den seglets livslängd avsevärt. Vi erbjuder även lösningar med extra taft enbart på delar av seglet till exempel på akterliket som på bilden ovan. Bilden nedan visar taft som täcker hela sidan av en segel.

Taffeta+Side+of+X-Drive.jpg

Extra Taft som Tillval

Genoa+Partial+Taffeta+Options.jpg

Att lägga till ett lager taft på akterliket på ett X-Drive genua är ett effektivt sätt att minska skador från kraftigt fladdrande segel vid segelsättning och nedtagning eller när seglet luftas vid för mycket vind. Även skador från akterliksfladder när trimlinan inte sträckts ordentligt motverkas. X-Drive seglens tillverkningsmetod gör det möjligt att välja hur mycket taft man vill ha på seglet. Ett flertal olika kombinationer finns. Från taft på en sida av seglet till en sida plus akterliket på andra sidan eller full taft på båda sidor. Mer taft ger bättre skydd men också ett något tyngre segel.

UK-Sailmakers bestämmer tillsammans med dig hur mycket taft ditt segel behöver baserat på din typ av segling och önskemål. Ett segel med taft på båda sidor är hållbarare men också tyngre. Extra Taft på delar av seglet är därför ett möjligt tillval.

Taften finns i vit, svart och medium grå färg.

Grå taft i akterliket på en fock med vertikala lattor. Taften förstärker och skyddar den del av seglet som överlappar mast och rigg . De delar som får mest stryk vid stagvändningar och andra manövrar.

Grå taft i akterliket på en fock med vertikala lattor. Taften förstärker och skyddar den del av seglet som överlappar mast och rigg . De delar som får mest stryk vid stagvändningar och andra manövrar.

Genuan på bilden ovan har taft på den del som överlappar masten för att skydda tejperna och seglets filmsida. På den här båten har även storseglet ett extra lager taft på akterliket.

Genuan på bilden ovan har taft på den del som överlappar masten för att skydda tejperna och seglets filmsida. På den här båten har även storseglet ett extra lager taft på akterliket.