Radiellt Dacron - Cruisingstorsegel

Radiellt crusingstorsegel i Dacron.

Radiellt crusingstorsegel i Dacron.

För att öka prestandan i vävda polyesterdukar, oftast kallat Dacron, har duktillverkarna utvecklat ett nytt sätt väva polyesterduk för att man ska kunna producera segel med radiella paneler. Genombrottet kom när man vävde en duk med starka och raka varptrådar. När man sedan går över och under med väften i vävningsprocessen medför det att duken blir starkare i varpriktningen och kallas därmed varporienterad.

UK+Sailmakers+Warp+Diagram.jpg

Paneldesignen i en tri-radiell skärning går ut på att matcha panelernas trådriktning med krafterna mellan seglens tre horn. För att lyckas med det skär man paneler i längre trekanter, där trådlinjen följer panelens längsta kant, som man sedan vinklar i seglets kraftriktningar. Det är därför radiella segel med vävd polyesterduk (Dacron) inte var tillgängligt innan duktillverkarna lärde sig att väva varporienterad segelduk.

Radiella segel i vävd polyester (Dacron) är för dig som vill ha ett segel med en mekanisk styrka men vill att prestandan ska vara högre än traditionella crosscut segel.

Vid produktion av ett crosscutsegel använder vi en väftorienterad (tvärs) duk där trådriktningen ligger parallell med akterliket.

Vid produktion av ett crosscutsegel använder vi en väftorienterad (tvärs) duk där trådriktningen ligger parallell med akterliket.

Vid produktionen av ett radiellt segel använder vi en varporienterad duk där panelernas trådriktning följer krafterna mellan seglens tre horn.

Vid produktionen av ett radiellt segel använder vi en varporienterad duk där panelernas trådriktning följer krafterna mellan seglens tre horn.