Cruisingsegel Main Titanium Double Taffeta

En XP50 cruising fullattestor i Titanium med grå taffeta på båda sidor av seglet. Genuan är uppbyggd på samma sätt. Klicka för att förstora bild.

Titanium med dubbeltaffeta ett mycket bra alternativ istället för tunga Dacron segel med flera lager eller Radiellt skurna segel. Titaniumsegel är uppbyggda med obrutna kraftbärande fibrer liggandes efter seglets kraftriktningar laminerad mellan två lager av mylarfilm vars utsida har en tunn taffeta av polyster. Resultatet blir då ett femlagers Sandwichlaminat.  

UK Sailmakers Titanium Taffeta diagram

Titaniumsegel är konstruerade med ett nätverk av kolfibertrådar som löper obrutna mellan seglets tre hörn. Trådarna är sedan laminerade mellan två lager av 3D mylarfilm. Vid tillverkningen av Titanium läggs kolfibern på torrt, utan lim för att minimera vikt och förhindra att trådarna blir sköra. Mylarfilmen är invändigt täckt av en klibbig copolymer som håller trådarna på plats tills den slutgiltiga lamineringen är färdig.

De fem lagren (taft-Mylarfilm-lastbärande trådar- Mylarfilm-taft) placeras i ett specialbyggd behållare med variabel form där seglet hettas upp i undertryck och bildar då ett homogent segelmembran.

Att inte belägga trådarna med lim medför ett lättare segel (15-30%) med större flexibilitet och högre livslängd. Resultatet är gladare fördäckare och gladare ägare som slipper förnya sina missformade och trasiga segel så ofta.

Ja det finns skarvar i ett Titaniumsegel men skarvarna finns där enbart för att skapa form i filmlagren. I de flesta högteknologiska segel ligger de lastbärande trådarna enbart i varje dukpanel men i ett Titaniumsegel medför de obrutna trådarna att man eliminerar last på sömmar, risk för förskjutning, veck eller i värsta fall brott i sömmar. Titaniumsegel är jämna och skrynkelfria.

En cruising fullattestor i Titanium med grå taffeta på båda sidor av seglet. Genuan är uppbyggd på samma sätt. Klicka för att förstora bild.

Extra tålighet med taft

Titanium Dubbeltaft i sig är väldigt starkt men blir mycket tåligare i och med de extra lagren tunn polyestertaffeta laminerade på båda sidor av seglet. Taftlagren bidrar inte med någon styrka men skyddar effektivt Mylarfilmen från slitage vilket uppskattas mycket vid Shorthand-segling. Taften finns i vitt och grått.

Tillgängliga detaljer

Tillgängligt med:
Rev
Lösfotat
Cunningham
Telltales
Konturlinjer
Segelnummer
Alternativa trimlinelösningar
-
Partial Taffeta
-
Double Taffeta

Lattor:
Powerhead
Fullattestors
Rullstor

Övriga tillbehör:
Stackpack
Lazy Jacks
Dutchman
Bomkapell