Dacron Crosscut - Cruisingstorsegel

En modern dagseglare med storsegel och rullfock med vertikala lattor i dacron crosscut.

En nytt Dacronstorsegel med genomgående lattor och tre rev till en Swan 46.

UK Sailmakers crosscut dacronsegel är för crusingseglare som prioriterar pris och livslängd. Segel av denna typ är uppbyggda genom att alla paneler ligger parallellt med varandra och vinkelräta mot akterliket. Segeldukar som har sin styrka på tvärs duken (väft, inslag) används för att ta upp lasten längst akterlik eftersom den största kraften ligger längs akterliket på alla segel.

Crusingsegelare väljer i regel dacron för att det är en bra allround duk och har ett förmånligt pris. Seglets livslängd blir långt då seglet är tåligt mot det flesta slitage som normalt uppstår. Dacron är ett av materialen som påverkas minst av UV-strålning och är i det närmaste opåverkad av böjnings- och vikningskrafter. Det också tåligt mot mekaniskt slitage vilket gör att materialet lämpar sig för försegel med överlapp. Ett UV-Skydd och användandet av kapell kan komma att förlänga ett segels livslängd avsevärt.

Avvägningen man ska göra när man väljer det slitstarka Dacronet som material är prestandan. Dacronsegel kommer att hålla länge, dock är det materialet som kommer tappa sin aerodynamiska form snabbast då det är vävd polyester. Polyesterfiber har en tendens att töja sig med tiden tillskillnad från stumma material som Aramid och Kolfiber.

Ett rullstorsegel i Dacron med vertikala lattor.

Ett rullstorsegel i Dacron med vertikala lattor.

Bild tagen på halsen till en Dacronstor till en båt på 112 fot.

Bild tagen på halsen till en Dacronstor till en båt på 112 fot.