Cruisingsegel Storsegel Cross-Cut Laminat med Taft

En stor och fock i gjort i Flex Polyester.

Diagram 1. Ett Cross-cut segel med väftorienterad duk där panelerna ligger vinkelrätt mot akterliket. Den infällda bilden visar vilken riktning som är väft och varp. I väftorienterad duk är väftråden starkare är varptråden.

Diagram 1. Ett Cross-cut segel med väftorienterad duk där panelerna ligger vinkelrätt mot akterliket. Den infällda bilden visar vilken riktning som är väft och varp. I väftorienterad duk är väftråden starkare är varptråden.

Att göra segel med paneler som ligger horisontellt är det absolut billigaste sättet tillverka segel på då det blir minst spill. Flex är det laminat som är mest ekonomiskt att välja då det är gjort för just crosscut (tidigare beskrivet) tekniken, utan att behöva stärka upp seglet med kraftbärande fibrer efter ihoptejpning av alla paneler.

För att förstå det unika med Flex behöver vi gå igenom konstruktion av segel och segelduk. Segel som är uppbyggda med crosscut tekniken är uppbyggda genom att alla paneler ligger parallellt med varandra och vinkelräta mot akterliket. Segeldukar som har sin styrka tvärs duken (väft, inslag) används för att ta upp lasten längs akterliket eftersom den största kraften ligger längs akterliket på alla segel. När det gäller vävda dukar kallas fibrerna på tvären väft eller inslag och på längden varp. En duk som har sin styrka på i tvären kallas av segelmakare Fill-orienterad (väftorienterad).

FLEX är en väftorienterad duk där varpen är något lösare men tvärtrådarna är försärkta med två typer av X trådar. Se bild 1

Meningen med att använda sig av två typer av X-trådar (markerade i blått och gult) är för att ta upp ännu mer laster i akterliket. I ett string-segel tex. Tape-Drive, X-Drive eller Titanium, ligger obrutna och stumma fibrer tätt från horn till horn för att ta upp lasterna i seglet. När man producerar Tri-radiella segel använder man sig istället av en varporienterad duk som man skär i smala längre trekanter som utgår från hornen för att ta upp krafterna i seglet. X-trådarna förstärker den väftorienterade FLEX duken för att ta upp ännu mer laster än vad en ren väftorienterad duk gör.

För cruisingseglaren kan FLEX tillverkas med polyestertrådar av varierande densitet och med eller utan taft.

Bild 1   . Varptrådarna är röda, väfttrådarna är gröna, första X-tråden som har en vinkel på 20° är gul och den andra X-tråden med en vinkel på 30° är blå. De två X-trådarna ligger närmare väften och hjälper därmed till med att ta upp mer av lasterna i akterliket där de största krafterna går.

Bild 1. Varptrådarna är röda, väfttrådarna är gröna, första X-tråden som har en vinkel på 20° är gul och den andra X-tråden med en vinkel på 30° är blå. De två X-trådarna ligger närmare väften och hjälper därmed till med att ta upp mer av lasterna i akterliket där de största krafterna går.