Cruisingsegel Genoa Cross-Cut Laminate Taffeta

Polyester Flex storsegel och ej överlappande genua.

Bild 1. Cross cut-paneler med väft-orienterad duk placerade vinkelrätt mot akterliket. Detaljbilden visar riktningen på väft och varp. I en väft-orienterad duk är väfttrådarna starkare än varptrådarna.

Bild 1. Cross cut-paneler med väft-orienterad duk placerade vinkelrätt mot akterliket. Detaljbilden visar riktningen på väft och varp. I en väft-orienterad duk är väfttrådarna starkare än varptrådarna.

Segel tillverkade med Cross cut-design är mest ekonomiska eftersom det medför ett minimalt materialspill. Segel tillverkade av Flex-laminat är det billigaste laminatseglet då de kan användas vid Cross cut-design utan att behöva förstärkas med lastupptagande tejper.

För att förstå Flex-dukens unika uppbyggnad behöver man kunskap om grundläggande segelkonstruktion. Vid Cross cut-design ligger alla segelpanelerna parallellt och vinkelrätt mot akterliket. Denna konstruktionen använder dukar som har största styrkan tvärs materialet, väft, istället för i dukens längdriktning, varp. Se detaljbild i Bild 1. 

FLEX är en väft-orienterad duk uppbyggd av en lös varp och med väften förstärkt med två lager x-lagda trådar. Se Foto 1 nedan.

Avsikten med att ha två uppsättningar med x-lagda trådar (blå och gula trådar i bilden) orienterade mer i dukens längdriktning än väften är att ta upp krafter längs seglets akterkant. I ett stringssegel, t.ex. Tape-Drive, X-Drive och Titanium, tar de obrutna trådarna effektivt upp lasterna mellan toppen och skothornet. I ett tri-radiellt segel läggs smala paneler med största styrkan längs dukens varp i kraftlinjernas riktning. I ett FLEX-segel tar de x-lagda trådarna upp de krafter som Cross cut-designen inte riktigt klarar av.

För fritidsseglaren kan FLEX-laminaten göras med polyestertrådar av olika densitet och med eller utan taft. 

Foto 1. Rödamarkerade varptrådar och grönmarkerade väfttrådar. De gulmarkerade x-lagda trådarna ligger med 20 graders vinkel och de blåmarkerade med 30 graders vinkel. De x-lagda trådarna ligger närmre väftens riktning än varpens för att hjälpa till med att ta upp de stora krafterna tvärs duken (längs akterliket).

Foto 1. Rödamarkerade varptrådar och grönmarkerade väfttrådar. De gulmarkerade x-lagda trådarna ligger med 20 graders vinkel och de blåmarkerade med 30 graders vinkel. De x-lagda trådarna ligger närmre väftens riktning än varpens för att hjälpa till med att ta upp de stora krafterna tvärs duken (längs akterliket).