X-Drive Taffeta Carbon - Cruising Genoa

A Najad 505 with X-Drive Carbon double taffeta sails. Both the main and jib have vertical battens for roller furling.

A Najad 505 with X-Drive Carbon double taffeta sails. Both the main and jib have vertical battens for roller furling.

Kolfiber är det material som har högst prestanda inom segeltillverkning. I diagrammet nedan ser man att kolfiber ligger i topp i tre av fyra parametrar som mäter prestanda. Kolfiberns motstånd mot sträckning är tre gånger så hög som S-glas som i sin tur är tre gånger sträcktåligare än polyester.

Ett exempel på den högre fördelningen av tejper på en X-Drive rullgenua. Lägg märke till de extra vertikala tejperna för att förstärka förliket vid de två fasta revpunkterna.

Ett exempel på den högre fördelningen av tejper på en X-Drive rullgenua. Lägg märke till de extra vertikala tejperna för att förstärka förliket vid de två fasta revpunkterna.

Även om de individuella tejperna i ett X-Drivesegel är smala gör den nästan fullständiga täckningen av ytan att resultatet är en helt jämn form. UK Sailmakers specialbyggda tejpmaskin fäster upp till elva tejper samtidigt i ett 20 cm brett stråk vilket betyder att det ligger hundratals trådar i ett segel. Eftersom varje tejp har ca 4 000 kolfibrer lägger man på upp till 44 000 fibrer i varje stråk. Detta ger seglet en enorm styrka och formstabilitet. Det är alltså möjligt att använda lättare och billigare laminat än i föregångaren TapeDrive, något som visar sig i slutändan.

1522330065456.jpg

Kolfibertrådarna som används för X-Drive är torra, inte täckta med lim, för att undvika problem med skörhet. Att trådarna är torra medför även ökad flexibilitet.

1430188621350.jpg

Ökad Livslängd Med Taft

Dufour40eX-DrivePartialTaf.jpg

För att bättre skydda dagens moderna segel och behålla dess prestanda så länge som möjligt kan UK-Sailmakers bygga alla våra X-Drive segel med en tunn och lätt polyesterväv så kallad Taft på en eller båda sidor av seglet. Taften ger ett ökat slitageskydd och gör seglet mindre känsligt för veck. Även om taften i sig har lite inverkan på seglets styrka så ökar den seglets livslängd avsevärt. Vi erbjuder även lösningar med extra taft enbart på delar av seglet till exempel på akterliket som på bilden ovan. Bilden nedan visar taft som täcker hela sidan av en segel.

Taffeta+Side+of+X-Drive.jpg

Extra Taft som Tillval

Genoa+Partial+Taffeta+Options.jpg

Att lägga till ett lager taft på akterliket på ett X-Drive genua är ett effektivt sätt att minska skador från kraftigt fladdrande segel vid segelsättning och nedtagning eller när seglet luftas vid för mycket vind. Även skador från akterliksfladder när trimlinan inte sträckts ordentligt motverkas. X-Drive seglens tillverkningsmetod gör det möjligt att välja hur mycket taft man vill ha på seglet. Ett flertal olika kombinationer finns. Från taft på en sida av seglet till en sida plus akterliket på andra sidan eller full taft på båda sidor. Mer taft ger bättre skydd men också ett något tyngre segel.

UK-Sailmakers bestämmer tillsammans med dig hur mycket taft ditt segel behöver baserat på din typ av segling och önskemål. Ett segel med taft på båda sidor är hållbarare men också tyngre. Extra Taft på delar av seglet är därför ett möjligt tillval.

Taften finns i vit, svart och medium grå färg.

Grå taft i akterliket på en fock med vertikala lattor. Taften förstärker och skyddar den del av seglet som överlappar mast och rigg . De delar som får mest stryk vid stagvändningar och andra manövrar.

Grå taft i akterliket på en fock med vertikala lattor. Taften förstärker och skyddar den del av seglet som överlappar mast och rigg . De delar som får mest stryk vid stagvändningar och andra manövrar.

Genuan på bilden ovan har taft på den del som överlappar masten för att skydda tejperna och seglets filmsida. På den här båten har även storseglet ett extra lager taft på akterliket.

Genuan på bilden ovan har taft på den del som överlappar masten för att skydda tejperna och seglets filmsida. På den här båten har även storseglet ett extra lager taft på akterliket.