A3 Medium/Heavy Reacher - Racing spinnakers

  • AWA 75°-130°  

  • AWS 5-10 m/s

  • Halvbredd 85% -95% av underliket

  • Planare infallsvinkel

  • 0.75-0.9 oz nylon

Slör spinnakers har en planare form för att minska krängning och kunna seglas i brantare vinklar. Även om en A3 kan ha samma yta som en A1 spinnaker är duken kraftigare i A3:an. A1:an är oftast gjord i 0.5-0.6 oz nylon, A3:an i 0.75 -0.9 oz.

En avgörande faktor för en snabb spinnaker är hur den är konstruerad. UK-Sailmakers metod kallas Matrix som är en fullradialkonstruktion med smala paneler orienterade så att trådriktningen i duken följer seglets belastningar på effektivast möjliga sätt. Matrix är det mest effektiva sättet att göra seglet lätt, starkt och formstabilt.

All sidor på panelerna är formade för att sammanfogade bilda ett jämnt och slätt segel. För att spinnakern skall bli tillräckligt effektiv får den inte tappa sin form under belastning. Detta märks tydligast vid branta slörar och halvvind. Spinnakrar gjorda i enklare nylonduk har svårare att behålla sin form. Resultatet är stängda rundade lik som minskar den framdrivande kraften i seglet och ökar krängningen. Enda sättet att undvika detta utan att öka materialets vikt är att använda högpresterande dukar för racing.

Spinnaker Painting Program

Använd det här programmet för att färgsätta din nya spinnaker. Klicka här för att komma till programmet.

En A3:a på Express 37:an LORA ANN vid starten på Newport till Bermuda Race.

En A3:a på Express 37:an LORA ANN vid starten på Newport till Bermuda Race.

J-122 med sin A3:a. Lägg märke till den plana formen.

J-122 med sin A3:a. Lägg märke till den plana formen.

Beneteau First 34.7 CIRCA länsar i hård wind med en A3.

Beneteau First 34.7 CIRCA länsar i hård wind med en A3.